Kind of sad…

Negaliu pasakyt, kad buvau labai sužavėtas vakarykščiu pasirodymu, bet noriu palaikyt mūsiškius. Kad ir koks „koveris“ grubus, galbūt jam prideda (emocinės) vertės tai, jog padarytas tą pačią naktį. Linkėjimai!

Kaip grot – nerodysiu. 😉 Priedainio harmonija: Bm, D, A, E.

Kaip groti „Aš tikrai myliu Lietuvą“

Yra dainų, kurios staiga tampa aktualios ir mėgiamos (tik laikas parodo kaip ilgam). Gana keista, bet kai kurie mano draugai, vakarodami su kepta mėsa, mielai iPhone susiranda patriotinių dainų tekstų ir prašo, kad jiems paakompanuočiau. 🙂

Naujausia, masių širdis suvirpinusi, daina – M. Mikutavičiaus „Aš tikrai myliu Lietuvą“. Jos tekstas sudėtingai skiemenuojamas, bet akordai paprasti.

Parodysiu versiją su atvirom stygom, be pagražinimų ir gudrybių. Prieš tai keli komentarai: tokia akordų seka būdinga roko muzikai (turi bliuzo požymių), ją sudaro vien mažoriniai trigarsiai (išdėstyti nebūtinai iš eilės, kai ką praleidžiant), kuriuos labai rekomenduoju palyginti su neseniai mano pateiktomis trigarsių apvertimų diagramomis – reikia tyrinėti trijų, greta vienas kito esančių, garsų grupeles.

Posmas ir priedainis grojami ta pačia akordų seka, kartojant: | D | D | A | A | C | C | G | G |

O dabar kartu su Marijonu: 🙂

Kaip atrodo trigarsių apvertimai gitaroje

Jau anksčiau sutarėm, kad susikaupsim ties dviem trigarsių rūšimis – mažoriniais ir minoriniais. Sumažinto ir padidinto trigarsių sudėtį bei fizinį pavidalą tikrai sugebės atsirinkti tie, kas dorai perprato ligšiolines mano publikacijas „Greitoji muzikos pagalba“ skyrelyje.

Taigi: pamenam kaip gitaroje atrodo didžiosios ir mažosios tercijos, grynosios kvartos. Šie intervalai sudaro visus įmanomus mažorinių ir minorinių trigarsių apvertimų variantus.

Apžiūrėk bet kuriuos 3 juoda linija iš eilės sujungtus garsus, nustatyk kokie intervalai (d.3, m.3 ar g.4) yra tarp jų, žvilgtelk į greta nupieštą klaviatūrą, į praeitos teorinės publikacijos trigarsių apvertimų sandaros lentelę, ir pamatysi koks apvertimas tai yra.

Truputį pasufleruosiu: jei raudonas (čia – DO) taškas yra ant storiausios iš 3 pasirinktų stygų, tai – neapverstas trigarsis, jei raudonas taškas yra viduryje – tai 2-as trigarsio apvertimas (kvarta jo apačioje), jei raudonas taškas ant ploniausios iš 3 pasirinktų stygų – tai 1-as trigarsio apvertimas (kvarta yra jo viršuje).

Jei persipieši visas įmanomas trijų sujungtų garsų kombinacijas, pamatysi: kad tuos pačius mažorinio ar minorinio trigarsio apvertimus galima sugroti nuo bet kurios gitaros stygos, kad jų sandara sutampa, o išvaizda truputį skiriasi (vienodai atrodo tik junginiai ant 6-4 ir 5-3 stygų).

Dabar viską gerai apžiūrėk, apmąstyk ir išbandyk, o vėliau parodysiu kaip šie 3 garsų junginiai veikia praktikoje. Keliais būdais pagrosim kokios nors dainos harmoniją. Dar ne visai tai, ką dauguma žmonių vadina gitaros „akordais“, bet jau labai arti ir sudaryta pagal tuos pačius principus.

Mažorinio trigarsio apvertimai

Minorinio trigarsio apvertimai

Sėkmės!

Trigarsių akordų apvertimai, kaip groti… „Gulbių ežero“ motyvą :)

Neseniai išmokta kvarta leidžia mums „vartyti“ trigarsius. Esmė ta, kad akordų garsus galima sukeisti vietomis, pvz.: DO-mi-sol, mi-sol-DO, sol-DO-mi. Taip išdėstyti keli akordai suformuoja muzikalią ir nuoseklią seką, kurios garsai yra labai arti vienas kito, būtent todėl akordų sąskambiai gražūs ir logiški.

Žemiau pateikiu Dm, G, C ir Am akordų seką, sukonstruotą naudojant trigarsių apvertimus. Tai – „Gulbių ežero“ motyvo harmonija. Norintiems ją išmėginti pianinu ar sintezatoriumi, prirašau ir kur spaust dešine ranka.

Kitas pavyzdys – tie patys akordai, sujungti primityviai, be apvertimų. Jie skambės gerokai kukliau, netgi kiek įtartinai. 😉

Mažorinių trigarsius akordus sudaro tokie intervalai:

Be apvertimo: d.3+m.3, pvz.: DO-mi-sol (do pabrėžiu, nes jis yra pagrindinis šiame trigarsyje)

1 apvertimas: m.3+g.4, pvz.: mi-sol-DO

2 apvertimas: g.4+d.3, pvz.: sol-DO-mi

P.S. Tarp akordo garsų esantys intervalai cikliškai kartojasi, į jų tvarką verta įsižiūrėti ir įsidėmėti. Tarp do-mi-sol-do-mi-sol-do-mi-sol-do, etc. garsų yra tokie tarpai: d.3-m.3-g.4-d.3-m.3-g.4-d.3-m.3–g.4, etc.

Minorinių trigarsius akordus sudaro tokie intervalai:

Be apvertimo: m.3+d.3, pvz.: DO-mi b-sol (do pabrėžiu, nes jis yra pagrindinis šiame trigarsyje)

1 apvertimas: d.3+g.4, pvz.: mi b-sol-DO

2 apvertimas: g.4+m.3, pvz.: sol-DO-mi b

Jei turi ganėtinai kantrybės, jau gali išmąstyti kaip atrodo trigarsių apvertimai gitaroje. Ligšiolinės mano publikacijos duoda tam yra pakankamai pagrindo. Bet gali ir neskubėti – netrukus viską pats dailiai nupiešiu. 🙂

Sėkmės gitaristams ir… pianistams!

Žemiau įgarsinti abu pavyzdžiai.

Atsisiųsti mp3