Kaip atrodo trigarsių apvertimai gitaroje

Jau anksčiau sutarėm, kad susikaupsim ties dviem trigarsių rūšimis – mažoriniais ir minoriniais. Sumažinto ir padidinto trigarsių sudėtį bei fizinį pavidalą tikrai sugebės atsirinkti tie, kas dorai perprato ligšiolines mano publikacijas „Greitoji muzikos pagalba“ skyrelyje.

Taigi: pamenam kaip gitaroje atrodo didžiosios ir mažosios tercijos, grynosios kvartos. Šie intervalai sudaro visus įmanomus mažorinių ir minorinių trigarsių apvertimų variantus.

Apžiūrėk bet kuriuos 3 juoda linija iš eilės sujungtus garsus, nustatyk kokie intervalai (d.3, m.3 ar g.4) yra tarp jų, žvilgtelk į greta nupieštą klaviatūrą, į praeitos teorinės publikacijos trigarsių apvertimų sandaros lentelę, ir pamatysi koks apvertimas tai yra.

Truputį pasufleruosiu: jei raudonas (čia – DO) taškas yra ant storiausios iš 3 pasirinktų stygų, tai – neapverstas trigarsis, jei raudonas taškas yra viduryje – tai 2-as trigarsio apvertimas (kvarta jo apačioje), jei raudonas taškas ant ploniausios iš 3 pasirinktų stygų – tai 1-as trigarsio apvertimas (kvarta yra jo viršuje).

Jei persipieši visas įmanomas trijų sujungtų garsų kombinacijas, pamatysi: kad tuos pačius mažorinio ar minorinio trigarsio apvertimus galima sugroti nuo bet kurios gitaros stygos, kad jų sandara sutampa, o išvaizda truputį skiriasi (vienodai atrodo tik junginiai ant 6-4 ir 5-3 stygų).

Dabar viską gerai apžiūrėk, apmąstyk ir išbandyk, o vėliau parodysiu kaip šie 3 garsų junginiai veikia praktikoje. Keliais būdais pagrosim kokios nors dainos harmoniją. Dar ne visai tai, ką dauguma žmonių vadina gitaros „akordais“, bet jau labai arti ir sudaryta pagal tuos pačius principus.

Mažorinio trigarsio apvertimai

Minorinio trigarsio apvertimai

Sėkmės!

Reklama